Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος - Θρύλος και Ιστορία

3rd Jul 2020

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος - Θρύλος και Ιστορία

«Ένας Βασιλεύς Έλλην, τίποτε άλλο από Έλλην» (Ε. Βενιζέλος προς Ρ. Πουανκαρέ)

Το εμβληματικό έργο του Γάλλου ιστορικού Edouard Driault για τον Βασιλέα Κωνσταντίνο Α’. Απαγορευμένο από την λογοκρισία του βενιζελικού καθεστώτος, αρχικά εκδόθηκε το 1930 σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Ο Εδουάρδος Ντριώ, έχοντας ζήσει στην Ελλάδα από το 1919 ως το 1925, γνώρισε προσωπικώς τον Βασιλέα Κωνσταντίνο Α’. Μελέτησε σε βάθος την ελληνική διπλωματική ιστορία, με την μαρτυρία και τις αναλύσεις του να αποτελούν πολύτιμο ιστοριογραφικό τεκμήριο μιας πολύ ταραγμένης εποχής για τους Έλληνες.

Εδώ, η προσωπική μαρτυρία του Ντριώ είναι μια αποκάλυψη της αλήθειας, που συστηματικά αποσιωπήθηκε και διαστρεβλώθηκε από το ξενοκίνητο δικτατορικό καθεστώς που επέβαλε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με ξένες λόγχες το 1917-1920. Η καταστροφή των ιστοριογραφικών τεκμηρίων από το καθεστώς που ανέτρεψε το πολίτευμα και έσυρε την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Εκστρατεία, σε συνδυασμό με την πρόσβαση του Εδουάρδου Ντριώ στα μυστικά γαλλικά αρχεία, καθιστούν το έργο του ένα μοναδικής αξίας τεκμήριο.

Η ασύδοτη δράση Γάλλων πρακτόρων στην Ελλάδα και η εκδούλευση του Ελευθερίου Βενιζέλου για την γαλλική και την αγγλική κυβέρνηση, είχαν ως βασικό τους σκοπό την ανατροπή του Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ και την επιβολή μιας αυτοκαταστροφικής πολεμικής πολιτικής, χωρίς πολιτικές εγγυήσεις, στρατιωτική λογική και εθνική ευαισθησία για τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας.

Η προσπάθεια του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Α’ να κρατήσει την Ελλάδα έξω από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός της καταστροφικής εκστρατείας των ξένων στα Δαρδανέλλια και μακριά από το μικρασιατικό ολοκαύτωμα διαβλήθηκε συστηματικά, στην Ελλάδα και την Γαλλία, για να επιβληθεί με τη βία και να δικαιολογηθεί με την διαστρέβλωση το αυταρχικό καθεστώς του Ελευθερίου Βενιζέλου και η ξενοκίνητη πολιτική που εφάρμοσε. Από αυτή την άποψη, το έργο του Εδουάρδου Ντριώ είναι μια άσκηση αποκατάστασης της χαμένης ιστοριογραφικής μας ακεραιότητας και ανεξαρτησίας.

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος - Θρύλος και Ιστορία. Εδουάρδος Ντριώ. Πρώτη Έκδοση: 1930. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Αποκλειστικά διαθέσιμο στο: www.grecobooks.com