ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941-1944

€16.00
Write a Review

Παράνομος Τύπος της Κατοχής 1941-1944. Νικόλαος Αθ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εκδόσεις: HISTORIA, 2016, Σελίδες: 312, ISBN:  978-618-5227-08-1

Κυκλοφόρησε σε ανατύπωση από την πρώτη έκδοση του 1960 το κλασικό βιβλίο του Νικολάου Αθ. Αναγνωστόπουλου για τον παράνομο Τύπο της Κατοχής με εκτενή παρουσίαση όλων των αντιστασιακών εφημερίδων και εντύπων που εκδίδονταν στην περίοδο 1941-44, καθώς και πολλά άλλα πρωτότυπα έγγραφα και στοιχεία από τα χρόνια εκείνα, που είχε συγκεντρώσει ο συγγραφέας στο προσωπικό αρχείο του.