Το Κεφάλαιον | Καρλ Μαρξ. Περίληψις Παύλου Λαφάργκ, Μετά Προλόγου Βιλφρέντο Παρέτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
€12.72
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

Θα το βρείτε μόνο στο www.grecobooks.com

Το εμβληματικό έργο του Καρλ Μαρξ στην ιστορική έκδοση του 1922, με περίληψη του Παύλου Λαφάρκγκ και Πρόλογο του Βιλφρέντο Παρέτο.

«Πάντοτε μεταξύ της φιλελευθέρας σχολής και της σοσιαλιστικής συνεζητήθη το ζήτημα, εάν ο κεφαλαιούχος είναι χρήσιμος ή άχρηστος. Εκείνο το οποίον ιδιαιτέρως ανήκει εις τον Κ. Μαρξ είναι η λύσις την οποίαν έδωσε και η οποία βασίζεται απολύτως επί της περιφήμου θεωρίας της υπεραξίας». Από τον Πρόλογο του Βιλφρέντο Παρέτο

Το Κεφάλαιον. Καρλ Μαρξ. Πρώτη Έκδοση 1922. Περίληψις Παύλου Λαφάργκ, Μετά Προλόγου Βιλφρέντο Παρέτο. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2019. Σελ. 318